สำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

ทุกวัน เราตระหนักถึงความงดงามของโลกใบนี้ ดังนั้นหนึ่งในความตั้งใจของเราก็คือ รักษาความสวยงามนั้นไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้​ งานออกแบบสถาปัตยกรรมที่เปิดให้แสงธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกหมุนเวียนเข้าไปภายในอาคาร คือเรื่องแรกที่เราสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้
เราพยายามเลือกใช้วัตถุดิบในการทำอาหารจากผลิตผลท้องถิ่น เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง นอกจากนั้น เรายังพยายามจำกัดขยะให้น้อยที่สุด รวมทั้งมีระบบการจัดการขยะที่ถูกต้องตามสุขลักษณะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แม้แต่ขั้นตอนการเช็คอินของเราก็ยังเลือกใช้ระบบดิจิตอลเพื่อลดการใช้กระดาษที่ไม่จำเป็น​
หนึ่งในความภูมิใจของ Loligo Resort Hua Hin คือการเป็นโรงแรมสี่ดาวที่มีมาตรฐานสูง และกำลังได้รับมาตรฐาน ISO14001 มาตรฐานสากลนี้เป็นการรับรองว่า Loligo Resort Hua Hin คือรีสอร์ทที่มีระบบบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนั่นก็คือหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมที่เรายึดถือเป็นหลักการตามอย่างมาตรฐานของ Let’s Sea Hua Hin Al Fresco Resort​