สุขอนามัยคือความสุขของคุณและทุกคนในโลกปัจจุบัน

Loligo Resort Hua Hin +A Twist By Let’s Sea ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องมาตลอด เรายังได้เพิ่มเติมมาตรการดูแลความสะอาดอีกมากกว่า 100 ข้อหลังเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยทางโรงแรมได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคึรีขันธ์ กรมอนามัย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่ามีความปลอดภัยทางสุขอนามัยในทุกๆ ด้าน
ทั้งหมดเป็นเพียงมาตรการบางส่วนของเรา นอกจากนั้นทางโรงแรมยังมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมมาตรการการดูแลความสะอาดและสุขอนามัยให้เท่าทันสถานการณ์อยู่เสมอ เพื่อให้วันพักผ่อนของคุณที่นี่เป็นช่วงเวลาที่ สุขทั้งกาย สบายทั้งใจ และสุขภาพแข็งแรง