สิ่งอำนวยความสะดวก

สภาพภูมิอากาศ

หัวหินเป็นสถานที่ตากอากาศที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี สภาพโดยรวมมีอากาศร้อนชื้น แต่ได้ลมจากทะเลเข้ามาช่วยทำให้อากาศเย็นสบายขึ้น
ฤดูของหัวหินสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง:
(หมายเหตุ: น้ำขึ้นน้ำลงอาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ความกดอากาศต่ำ)